STOWARZYSZENIE "CZUJ!CZUWAJ!" W MARUSZYNIE


Stowarzyszenie "Czuj! Czuwaj!" w Maruszynie

34-424 Maruszyna, ul. Pod Górą 15

 

NIP: 735-28-67-345

REGON: 364829707

KRS: 0000624930

 

Konto: 61 8812 0005 0000 0025 0287 0001 - Bank Spółdzielczy Nowy Targ

 

ZARZĄD:

     Prezes: Łukasz Piekarz - tel. 508 649 991

     Wiceprezes: Anna Królczyk

     Skarbnik: Anna Strama

     Członkowie: Soboń Marzena i Bednarz Halina